Et godt internsøk

0

Et godt internsøk gjør det mulig for alle medarbeiderne å finne riktig, viktig og nyttig informasjon akkurat når de trenger den, hele tiden.

Et godt internsøk kan enklest beskrives som en intern-google, som finner relevant informasjon uansett hvor i organisasjonen den befinner seg.

Det er mange gode grunner for å anskaffe et godt internsøk. De aller viktigste er:

Adm.dirØkonomidirektørRådmann Økt produktivitet og effektivitet. Dine PC-baserte medarbeidere bruker mye tid på å finne riktig informasjon. Hvilken annen investering vil beviselig gi dere en produktivitetsøkning på 10%?
IT-direktøren Få bedre brukertilfredshet. Etabler killer-appliasjonen som alle vil bruke og få nytte av, internsøket bygger bro over alle informasjons-siloene. Samtidig er dette sannsynligvis den enkleste implementeringen og vedlikeholdet dere har opplevd.
HR-direktøren Bidra til at medarbeidere har en mest mulig meningsfull jobb ved å slippe unødvendig leting og sikre at de gjør en best mulig jobb ved å kunne ta hensyn til relevant informasjon i alle situasjoner.
Kommunikasjonsdirektøren Den beste internkommunikasjonen er å gi alle medarbeidere tilgang til all den informasjonen de vil ha nytte av i sitt arbeid.
Intranett-ansvarlige En god og levende intern portal har i tillegg til oppdatert informasjon noen gode, verdiøkende verktøy. Et godt internsøk er en av de beste garantistene for et levende og godt besøkt intranett.

 

IntelliSearch har gode løsninger som passer alle virksomheter. Flere hundre organisasjoner og rundt hundretusen medarbeidere bruker deres søkeløsninger hver eneste dag. Fornøyde brukere kan gi gode referanser både på funksjonalitet og hvordan løsningene hele tiden skaper verdi.

 

Share.

About Author

Comments are closed.