Manglende kostnadsfokus

0

Norske virksomheter har nok et bra kostnadsfokus når det gjelder innkjøp, logistikk og enkeltprioriteringer. Men – er vi like gode til å se på den skjulte formuen som ligger i virkelig effektivisering av arbeidsdagen.

Statoil vurderte en kort periode å kutte gratis kaffe. Det ble heldigvis for de ansattes del trukket tilbake. IntelliSearch sin erfaring tilsier at ledelse i svært mange virksomheter bør lete helt andre steder enn ved kaffemaskinen!

Flere anerkjente analyseselskaper kan vise til at en stor del av arbeidsdagen går med til å lete etter informasjon. Det antydes ofte i området 20% av dagen. Vi i IntelliSearch har selv gjennomført undersøkelser hos flere kunder, og får bekreftet at disse tallene i stor grad stemmer. De er også ofte høyere.

Det kan dessverre se ut som ledelsen i alt for liten grad setter seg ned å regner på hva dette egentlig betyr i tapt arbeidstid på andre viktige oppgaver. I tillegg må man inkludere frustrasjonen hos egne medarbeidere ved ikke å finne viktig informasjon. Dette er altså et svært lønnsom «business case» å vurdere.

For å tydeliggjøre dette, la oss kort gjennomføre en liten beregning på et generelt grunnlag:

En bedrift med 100 ansatte produserer ca 170 000 timer pr år. Med bruk av 20% av dagen på å lete etter informasjon går ca 34 000 timer med til dette.

Intern kost hos bedrifter kan naturligvis variere en del, men la oss si at denne bedriften har en snittlønn per ansatt på 500.000 (inkludert arbeidsgiver avgift, feriepenger, pensjon, sosiale goder og alt annet som føre på lønnskontoene). Dette tilsvarer da en timelønn på ca 292,-

Omsatt i kostnader, går da så mye som 9 928 000,- bort i tid brukt på å lete etter informasjon.

Dette er da ikke kostnader vurdert over flere år. Dette er kostnadene hvert eneste år. Det er mange kaffekopper i et slikt regnestykke.

I en virksomhet på 100 mennesker er dette helt klart betydelige tall. I en tøff konkurransesituasjon skal det små parametere til for å være den som taper eller vinner. Det blir åpenbart et konkurransefortrinn å kunne tilby alle ansatte et effektivt verktøy for dette.

Det er skremmende å tenke på hva som potensielt forsvinner av dyrebar tid i kontor relaterte yrker.

Med dette som bakgrunn tror jeg de fleste er enig med meg i at her finnes det stort potensiale for verdiøkning. Det er dog dessverre langt fra alle som har oppdaget eller tatt tak problemstillingen.

Er man usikker på påstander fra analyser kan det være en ide å gjennomføre en intern undersøkelse. Dette kan man enkelt gjøre selve, eller få hjelp av andre.

Share.

About Author

Comments are closed.