Monthly Archives: March, 2017

Digitalisering Innsyn
0

Innsyn i offentlige prosesser er viktig både for demokratiet, for transparens og likebehandling i forvaltningen…