Et reelt innsyn

0

Innsyn i offentlige prosesser er viktig både for demokratiet, for transparens og likebehandling i forvaltningen og for bekjempelse av korrupsjon eller maktmisbruk.

All kommunikasjonen inn og ut av de offentlige etatene er et sentralt element av et slikt innsyn. Disse publiseres gjennom offentliggjøring av postlistene i etatene. Det er over tid kommet synspunkter, spesielt fra media, om at det tar for lang tid før kommunikasjonen publiseres, og at noen dokumenter aldri publiseres selv om det ikke er noen grunn for dette. Det er relevant tematikk, men for å gi et virkelig godt innsyn opplever vi at det er flere elementer som bør diskuteres.

Innsyn leveres i dag i form av en nettside. Her kan en bruker se en liste over inngående og utgående kommunikasjon, normalt for en dag av gangen. PÅ nettsiden er det ofte et svært begrenset søk tilstede, et søk som kun leter i dokumenters tittel, noen ganger på daglig basis.

Teknologisk er mulighetene tilstede for et mye bedre innsyn. Som en begynnelse kan i hvert fall et ordentlig søk tilbys, et søk som leter i all tekst i alle dokumenter, uavhengig av dager, av om kommunikasjonen er inngående eller utgående. Kun slik kan man sammenligne tilsvarende saker på en mye bedre måte enn i dag. Kun slik kan man få et bredt innblikk om temaer av interesse, det være seg fagområder, spesifikke saker, hva som skjer i et område med mer.

Dette vil være å bevege seg fra Innsyn til ”Reelt Innsyn”. Demokrati, likebehandling og anti-korrupsjon bør da være såpass viktig!

—-

Og som et apropos til diskusjonen om forsinkelse av publiseringen:

Et svært godt Innsyn kan tilby adgang til mer enn kommunikasjonen. Det er ikke noe i offentlighetsloven som begrenser innsynet til kommunikasjonen. Det er mye saksbehandling i form av notater med synspunkter og vurderinger, kommentarer, møtereferater og tilsvarende som ligger til grunn for kommunikasjonen. Alle disse dokumenter kan det også gis innsyn i, med mindre de er merket ”Unntatt Offentlighet”.

Et slikt innsyn er teknisk mulig ved å tilby avansert søk inn i underliggende system, ikke kun i postlisten. Da blir også dokumentene tilgjengelig ”umiddelbart”, uten å vente på når etaten opplever det som opportunt å publisere.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.