GDPR – Ikke bare regler og bøter

0

Innføringen av GDPR 25 mai, nærmer seg raskere enn mange ønsker, har utfordret mange, og påvirket til både stress og bekymringer. GDPR handler derimot ikke bare om regler, bøter og jakten på syndebukker. Det handler vel så mye om at virksomheter bør skaffe seg en oversikt over hvilke data de faktisk besitter, kvalifisere de og utforme begrunnelser for lagring av disse.

For leverandører av software og løsninger handler det om å bygge inn funksjonalitet for å dekke sine kunder til å bli GDPR Compliant. For de som besitter dataene, handler det om å være «innafor» slik at frykten for bøter ikke går over til å bli faktiske bøter. Kursing i regler og krav har stått høyt på agendaen for veldig mange virksomheter – stor og små.

Stor forvirring har det vært rundt hvilke data som egentlig regnes som sensitive personopplysninger, og hvor langt må vi gå i å fjerne det vi ikke har grunn til å oppbevare.

Vi hører også mange der ute som ikke helt tar det innover seg, og foreløpig setter seg i båsen – dette angår ikke helt oss.

Vi har selv predikert mye rundt en undersøkelse som viser at hele 52% av Globale IT-ledere tror GDPR vil resultere i bot for deres virksomhet. IT-ledere bør ha en viss forståelse, og når så mange av de er bekymret, er det grunn til å reflektere.

Alt dette viser at EUs forordning for personvern har oppnådd et enormt fokus.

Men uavhengig av hvor du står er det en fellesnevner som peker seg ut og som alle er enige om – Få kontroll på dine data.

Som jeg innledet, vil det for de aller fleste handle om verken reglene eller bøter. Det handler om å ha en oversikt over hvilke data du besitter, hvor de ligger – slik at du kan finne de frem – og raskt kunne svare på en henvendelse fra noen som ønsker innsyn i sine data. Kommer du dit, vil du i hvert fall være i stand til å redegjøre for hvilke persondata du har og hvorfor.

Når i tillegg 70% av dine data er såkalte ustrukturerte data. Altså data som ikke ligger i systemer som ERP, CRM og enkle database systemer, betyr det at det er store mengder data du ikke automatisk har oversikt eller kontroll over.

Kontroll på data handler mer om oversikt enn det å være fullt ut GDPR Compliant.

Den enkleste veien til oversikt er ved løsninger som raskt kan lete igjennom alle dine data. Et virksomhetssøk kan veldig raskt finne frem det du leter etter i de forskjellige kildene dine. I løpet av sekunder. Hvis løsningen i tillegg har modul for GDPR, vil du kunne få oversikt over viktige persondata på en lettfattelig måte.

Ta kontroll – få oversikt!

Share.

About Author

Comments are closed.